anneliesmits-homeopathie.nl

werkwijze

De eerste afspraak

Een klassiek homeopaat schrijft voor op de hele persoon en niet alleen op diens klachten.
Bij iedere mens uit de ziekte of klacht zich op een andere manier.
Voordat de homeopaat een passend middel kan uitkiezen is het van belang, dat deze een goed inzicht heeft in de persoon, die voor behandeling komt. Vandaar dat een eerste consult soms wel 1 tot 2 uur kan duren.
Behalve de hoofdklacht waarmee de persoon komt, wordt daarbij ingegaan op:
·         De mogelijke oorzaak van de klachten
·         Andere klachten en zwakke plekken
·         Algemene zaken zoals eet- en slaapgewoonten
·         Ziektegeschiedenis
·         Karakter en persoonlijkheid

Bij kinderen kan ook informatie over zwangerschap, bevalling en babytijd van belang zijn.
 


Zoeken naar het passende middel

Meestal heeft de homeopaat na het consult een compleet beeld van de patiënt en zijn klacht en kan deze op zoek naar het best passend geneesmiddel.
De gegevens van de patiënt worden daarbij vergeleken met van de in de Materia Medica beschreven homeopathische midde­len.

Alleen het meest passende middel kan het afweerme­chanisme van die persoon activeren zodat de ziekte en klachten ver­dwijnen en de persoon weer in balans komt.
Het is alsof uit een bos met 1000 sleutels de juiste sleutel (homeopatisch middel) voor het slot (de persoon) moet worden opgespoord.  

U krijgt het  passende homeopathische middel in de vorm van korrels (granulea) of een druppelflesje met opgelost middel dus meestal nog niet direct mee. 


Duur van de behandeling

Na 3-6 weken (bij acute ziekten eerder) volgt een vervolgconsult van 30-60 minuten. Daarna zijn de volgende consulten ongeveer 1x per maand. Gaat het goed, dan kan er meer tijd tussen de afspraken worden genomen en wordt de behandeling langzamerhand afgebouwd. 

Het is moeilijk van te voren te voorspellen hoe veel consulten u nodig heeft. Dat
hangt af van de klachten en van de reactie op het middel.
Sommige mensen (vooral kinderen) zijn binnen een aantal weken of maanden van al hun klachten af en hebben voldoende aan een of enkele consulten. Anderen hebben meer tijd nodig.
Hoe jonger en vitaler u bent en hoe korter het klachtenbeeld bestaat, des te sneller gaat de genezing. 
 

Bij acute klachten verloopt de behandeling meestal sneller. 
Vaak wordt gezegd dat homeopathische remedies langzaam en pas na langdurig gebruik resultaat hebben. Niets is minder waar. Homeopathische middelen kunnen,als zij passend zijn bij de persoon en de kwaal, soms binnen enkele minuten al effect hebben. Vooral in acute situaties wordt meestal heel snel verbetering gezien.

video homeopathische behandeling