anneliesmits-homeopathie.nl

praktijk

U kunt mij per mail of telefonisch bereiken.

Mail: info@anneliesmits-homeopathie.nl 

 

tel.nr: 073-5034324
Graag inspreken op het antwoordapparaat, u wordt dan teruggebeld.

of 06-46082704


Privacy beleid

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en AVG. 

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens in uw cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.